Att arbeta som professionell Reiki-terapeut

Förkunskap: Grundkurs i Reiki

När jag började hålla utbildning i Reiki för flera år sedan, var det nästan ingen av mina deltagare som hade för avsikt att börja arbeta professionellt med Reiki. Man anmälde sig till grundkursen för sin egen skull, för personlig utveckling och självhealing. Och grundkursen är till för just det, för dig själv i första hand, för dina nära och kära i andra hand.

Men de senaste åren har efterfrågan på Reiki ökat fantastiskt mycket och fler och fler av mina kursdeltagare har börjat fundera på att kunna arbeta med Reiki professionellt. Ett fåtal har redan arbetslivserfarenhet gällande bemötande av kunder, i form av att de arbetar som massörer eller hudterapeuter, medan de flesta andra inte har någon erfarenhet alls av att bemöta klienter med allt vad det innebär av sekretess och vårdande samtal till exempel. Vårdande samtal är oerhört viktigt och det är angeläget att känna till detta när man börjar ta emot klienter.

Att arbeta som professionell Reiki-terapeut ställer helt andra krav på dig och du behöver kunskap som egentligen inte lärs ut i de grundläggande Reiki-kurserna, även om vi där går igenom sekretess och klientbemötande till viss del. Och eftersom de flesta trots allt fortfarande går kurserna för sin egen skull, finns det risk att det går åt obalanserat mycket tid för diskussioner om ett fåtal vill prata professionellt arbete. Det ligger helt enkelt inte i alla deltagares intresse.

På förekommen anledning har jag därför utvecklat denna kurs för dig som vill arbeta professionellt med Reiki och som känner att du behöver mer kunskap om det. Här kommer jag att ge mina tips och råd från min egen erfarenhet som yrkesverksam sedan år 2007.

Självklart kan man börja arbeta professionellt utan att ha gått denna kurs.

Följande ingår i kursen:

 • Klientbemötande, sekretess och vårdande samtal
 • Praktisk övning hur en behandling går till och vad varje position är bra för
 • Variationer av handpositioner
 • Positioner för särskilda behov
 • Dokumentation av behandlingar
 • Generell information om GDPR*
 • Samtal om din mottagning – vad behövs och vad är praktiskt att tänka på
 • Marknadsföring – hur du når ut till nya klienter
 • Att ta betalt
 • Kursmanual
 • Kursintyg

Viktigt att notera: Vi kommer att prata om vårdande samtal och göra praktiska övningar på detta, men du blir inte professionell samtalsterapeut efter genomgången kurs. I denna kurs ingår inte heller hur du startar eget företag.

*För fullständig information, kan du söka om GDPR på nätet.

Pris: 1700: – inkl. moms/deltagare – minst tre deltagare per kurstillfälle.

I priset ingår frukost och eftermiddagsfika, min blankett för behandlingsdokumentation, samt kursintyg.