RELATIONER

En människa som kommer till mig för att gå i hypnoanalys har förstås något som hon vill bearbeta, det kan till exempel vara en stark sorg över en närståendes död, det kan vara dåligt självförtroende i specifika situationer, det kan vara depression eller starka rädslor för olika saker.

Men när man går i analys, bearbetas inte enbart det aktuella symptomet som klienten uppgivit, utan vi arbetar med helheten och mycket ofta kommer det upp andra symptom och problem än det som klienten egentligen sökt för. Genom att arbeta på det sättet, får klienten stärkt självkänsla och självförtroende, och en klarare bild över vem hon är och vem hon egentligen vill vara och vad hon vill göra.

Detta medför i sin tur att klienten också börjar fundera på hur det ser ut omkring henne; vilka människor hon omger sig med och hur hennes relation till dessa personer är. Vi arbetar utifrån hennes syn på sina relationer för att stärka och förbättra dessa och det är väldigt vanligt att klienten får bättre och ärligare kontakt med sina närstående efter genomgången analys. Det är ju så att man inte kan förändra andra människor, men när jag och min klient jobbar med hennes personliga utveckling, genomgår hon själv en förändring och den påverkar alla i hennes närhet. En annan människa som är van att lägga över sina bekymmer på min klient, kan inte göra det, om min klient inte längre tillåter det. Och det leder automatiskt till att den andra personen förändrar sitt beteende och förhoppningsvis blir deras relation bättre och mer harmonisk.

Så småningom börjar klienten bli medveten om ett mönster i sina närmaste relationer och ibland är det ett mönster som hon inte gillar. Mönster som hon inte tidigare sett, då hon kanske varit upptagen av sitt eget inre kaos. Det är vanligt att klienten efter en omvälvande analys börjar ifrågasätta hur hon själv behandlar andra, men också hur de behandlar henne och ofta hjälper det att hon förändrar saker i sig själv för att få mer respektfulla förhållanden.

Men så ska man ju också veta att det inte alltid är helt lätt av vara partner till den som går i hypnoanalys. Det kan vara skrämmande när ens partner förändras, även om hon/han verkar bli gladare och lyckligare. Om du är trygg i dig själv och inte har några egentliga problem, kommer du att glädjas över din partners positiva utveckling och dessutom vara stödjande och uppmuntrande. Men om du själv har obearbetade problem, kan det hända att du istället blir arg, frustrerad och misstänksam. Och du blir ju rädd förstås, för du vet inte vad din partners förändring kommer att innebära för dig, eller för ert förhållande.

Om du är medveten om att du känner så, kan det vara bra för dig att också gå i analys och kanske kan ni båda gå tillsammans några gånger i parterapi. På så vis får ni var för sig bearbeta egna minnen, tankar och känslor som egentligen inte alls har med den andra att göra och samtidigt gå några sessioner ihop, där ni jobbar för en bra relation, präglad av medkänsla, förståelse, tålamod och respekt. Om kärleken har slumrat till, kan den åter blomma upp och ni kan påminnas om den passion ni en gång kände för varandra. Den finns ju där inne, väntande.

Att skapa kärleksfulla relationer