DÄRFÖR TERAPI

Varför börjar man egentligen i terapi?

Du är en klok människa som kanske läser mycket om personlig utveckling och går på kurser i KBT och NLP. Varför skulle du vilja gå i terapi?

Jo, man börjar i terapi därför att de egna medvetna resurserna har tagit slut. Man har helt enkelt fastnat och man vet inte hur man skall ta sig vidare. Man vet inte vad man behöver eller hur man skall få tag i det.

Hypnos är ett förändrat medvetandetillstånd och genom det har man möjlighet att lösa problem effektivt eftersom man gör sina omedvetna resurser tillgängliga. De flesta förändringar sker på omedveten nivå, varifrån de sedan arbetar sig hela vägen uppåt. Det medvetna behövs inte för att starta förändringar och ofta lägger det medvetna inte ens märke till förändringarna.

Målsättningen för terapin är att klienten åter skall få tillgång till sina inre resurser. Alla människor har sin egen fantastiska personliga historia med olika erfarenheter och inre resurser som med all säkerhet kan vara till nytta för att förändring skall ske. Som din terapeut hjälper jag dig att komma i kontakt med dina egna unika inre tillgångar.

Investera i dig själv

Fler och fler människor söker tillfredsställelse på ett inre plan. En del önskar sig personlig utveckling eller självförverkligande och andra söker mer andlig utveckling. Personlig utveckling omfattar många olika aktiviteter som till exempel meditation, yoga, reiki, samtalsterapi och stresshantering. Det finns många olika vägar till personlig utveckling och det som är sanning för en person, behöver inte vara det för en annan.

Du är den som bäst kan bedöma vilken väg som är rätt för dig just nu. Alla de vägar som man kan välja mellan, innebär en viss investering i tid och pengar. Det är väl värt att ta en paus och fundera över hur stor del av sin tid och inkomst som man investerar i sig själv. Hur mycket har du investerat i dig själv det senaste året? De senaste fem åren?