TIDIGARE LIV-REGRESSION

Varför tidigare liv-regression?

Under förutsättning att klienten känner tillit för analytikern, kan man i hypnoanalys nå in i djupet av tankar, känslor, upplevelser och minnen. Därmed kan ett samarbete mellan klient och hypnoanalytiker uppstå, ett samarbete som gör det möjligt för klienten att våga möta sin ”skugga”, ofta starka skam- och skuldkänslor. Dessa mörka känslor bottnar ofta i barn- och ungdomsåren och när de får släppas ut i ljuset och bearbetas, kan man förvänta sig ett tillfrisknande och klienten kommer så småningom att kunna avsluta sin hypnoanalys som en lyckligare, friare, starkare och stabilare människa.

Men ibland kommer man helt enkelt ingenstans, alla livsbegränsade symptom är kvar, trots att klienten efter en ”framgångsrik” genomgången analys borde vara fri från dem. I det läget kan en regressionsterapi vara lösningen.

Vad är tidigare-liv-regression?

Det är inte säkert att vi någonsin kommer att kunna bevisa att vi har levt tidigare liv. Även om vi under en tidigare-liv-regression kan uppge namn, årtal och platser, bevisar ju inte det att det verkligen var ett tidigare liv. Men det spelar faktiskt ingen roll, för en regression är oerhört nyttig för klientens personliga utveckling och är väldigt läkande och insiktsfull.

Återfödelse, reinkarnation, betyder inte samma sak för alla människor, utan det är en filosofi, ett trossystem och ett sätt att leva. Men man behöver absolut inte tro på tidigare liv, för att komma på tidigare-liv-terapi, eftersom det som sagt inte är någon som egentligen vet om det verkligen är ett tidigare liv vi hamnar i under en session, eller om det faktiskt bara är ett scenario som det undermedvetna målar upp, för att hjälpa dig förstå ditt nuvarande liv.

Men om vi nu föreställer oss att vi verkligen har levat tidigare och att dessa tidigare liv fortfarande påverkar oss, skulle det ju förklara varför vi beter oss på ett väldigt speciellt sätt i det nuvarande livet och om vi har några specifika rädslor. Genom en regression kan detta uppenbaras och därav den personliga utvecklingen och insikten.

Det skulle också innebära att vi människor har makt att styra vårt eget öde. Är inte det en fantastisk möjlighet att kunna ta tillbaka den makten och göra vårt liv till det vi själva önskar!? För många kan detta istället vara skrämmande, då man faktiskt inte kan skylla sina motgångar på någon annan kraft utanför sig själv, man måste anstränga sig och ta ansvar för sitt eget liv.

Hur går en regression till?

Regressionsterapi kan gå till på olika sätt. Jag pratar alltid in mina klienter i det sköna tillståndet hypnos, i vilket det är lättare att minnas och sedan backar vi genom det nuvarande livet till olika minnen och slutligen in i ett tidigare liv. Ofta har klienterna lätt för att hamna i ett tidigare liv och börjar berätta om allt hon/han ser, känner och upplever och vi går vidare till viktiga händelser i det tidigare livet. Efteråt, fortfarande med klienten i hypnos, diskuterar och analyserar vi det livets händelser och upplevelser, för att klienten skall nå insikt och förståelse för sin nuvarande situation.

Ibland är det dock så att klienten inte hamnar i ett tidigare liv direkt, utan behöver lite extra tid och hjälp att komma dit. Det kan bero på olika saker som till exempel att klienten har lägre självförtroende och inte vågar säga vad som dyker upp i tankarna, av rädsla för att jag ska tycka att det låter dumt eller overkligt. Men den största orsaken är faktiskt att klienten har obearbetade upplevelser från det nuvarande livet och egentligen skulle behöva hypnoanalys. I sådana fall, när vi inte kommer in i ett tidigare liv, jobbar vi istället med det som behöver bearbetas. Klienten känner sig nöjd över det, även om hon/han brukar komma tillbaka vid ett senare tillfälle för att på nytt försöka genomföra en regression. Då brukar det också fungera, eftersom det som tidigare satte stopp för regressionen, är behandlat.

Ofta kommer klienter på regression av nyfikenhet och för att det är spännande, men lika ofta har klienten något specifikt symptom, som de undrar om det kommer från tidigare liv. Då kan vi be det undermedvetna om hjälp för att försöka hitta det liv där detta symptom uppstod. På så vis kan man t.ex. finna att en klient, som söker för svår migrän, upplever hur hon i ett tidigare liv blivit sårad i huvudet. Återupplevelsen av den situationen med allt vad det innebär i form av känslor och insikt, räcker ofta för att migränanfallen skall upphöra. Den här tekniken har framgångsrikt används av läkare och psykiatriker över hela världen.

Man kan också gå vidare och följa symptomen genom flera liv för att ta reda på vad klienten, genom sina symptom, egentligen vill säga till sig själv – vad det är hon/han vill lära sig av situationen. Då kommer man oundvikligen in på frågor om ansvar och skuld, frågor som kan kännas tunga, men som är så skönt att få reda ut. Vägen till denna befriande självinsikt kantas av mycket annat gott, som exempelvis att man blir av med sin rädsla för döden i och med att man får uppleva hur livet fortsätter och att döden faktiskt bara tycks innebära en övergång från ett sätt att leva till ett annat.

Olika teorier

För aktuella priser, se prislistan i menyn.

I videon nedan berättar jag om tidigare-liv-regression: