HYPNOANALYS

Hypnos är ett naturligt tillstånd, så det är inte terapi i sig. Hypnos används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och jag tillsammans arbetar för att nå önskat resultat. Men det är inte så säkert att klienten känner sig ”hypnotiserad”, för det finns egentligen ingen speciell hypnoskänsla. Däremot kommer klienten att uppleva en känsla av mental och fysisk avkoppling.

En person i hypnos sover inte, utan kan däremot ofta vara mer medveten om vad som sker runtomkring sig än i normala fall, då sinnena vanligtvis fungerar bättre. Det är otänkbart att en person i hypnos kommer att säga eller göra något mot sin egen vilja eller mot sina egna principer.

Hypnoanalys används för att uppenbara orsakerna till neurotiska och psykiska problem, som kan yttra sig i form av exempelvis social fobi, flygrädsla, vattenskräck, ångest, depression, ältande, kontrollbehov och låg självkänsla.

Att gå i hypnoanalys innebär att du kommer att få en djup förståelse för dig själv och dina beteenden och känslor. Så en ökad självkännedom som får dig att förstå dina önskningar, dina rädslor och dina självpåtagna mentala begränsningar. Målsättningen för terapin är att du skall få tillgång till dina egna inre resurser.

Vi jobbar också mycket med mentala övningar (NLP) som bland annat kan hjälpa dig att neutralisera obehagliga händelser från förr och som hjälper dig nå framgång i framtida situationer. 

Hypnoanalys kan beskrivas som lagen om orsak och verkan, varje symptom (verkan) har oftast en orsak. Genom hypnoanalys uppenbaras och bearbetas själva ursprunget till besvären, vilket innebär att symptomen oftast försvinner. Det är inte ovanligt att man uppnår detta mål redan efter 6–10 sessioner.

Alla människor har sin egen fantastiska personliga historia med olika erfarenheter och inre resurser som med all säkerhet kan vara till nytta för att förändring skall ske. Som din terapeut hjälper jag dig att komma i kontakt med dina egna unika inre tillgångar.

Hypnoanalys är en helt privat och individuell terapi vilket gör att det inte går att säga hur många besök som behövs, men man bör nog räkna med 6–15 konsultationer.

Oro och ältande tankar

Sömnproblem

Viktkontroll

SORG

För aktuella priser, se prislistan i menyn.

I videon nedan, berättar jag om hypnoanalys: