SUGGESTIONSTERAPI

En suggestion är den tekniska termen för en uppmaning till föreställning eller handling som godtas utan att något kritiskt tänkande kommer emellan. Med andra ord är vårt undermedvetna mer mottagligt för suggestioner då vi befinner oss i ett avslappnat tillstånd under hypnos, än i ett fullt medvetet tillstånd. Suggestionen går direkt ner i det undermedvetna, där det utan ansträngning blir till en föreställning som förändrar beteendet eller framkallar en viss effekt eller handling.

Hypnoterapi eller suggestionsterapi som det också kallas, används vid enklare besvär, som tentamensångest eller rädsla att tala offentligt till exempel. Ibland kan man fastställa orsakerna till besvären snabbt och enkelt, utan att stöta på motstånd och då kan ett problem elimineras på ett fåtal sessioner.

Min uppgift som hypnoanalytiker är dock att finna problemens orsaker snarare än att endast suggerera bort symptomen. Huvudfrågan blir då om det symptom som skall avlägsnas endast är en värdelös ovana som lärts in till följd av tidigare förstärkande händelser, eller har någon symbolisk betydelse eller annat värde för klienten.

Symptomsubstitution eller ersättningssymptom som det också heter, är uppfattningen att symptom har en symbolisk betydelse och att klienten behöver dem för att hålla sin ångest i schack och att ett direkt avlägsnande av dem, utan att den underliggande inre konflikten först lösts, därför bara kommer att leda till att andra, möjligtvis värre, symptom uppkommer i deras ställe. Övervikt kan vara ett sådant symtom som blivit ett följdsymptom av tröstätning som i sin tur exempelvis har sin grund i utebliven bekräftelse under barndomen.

Jag själv kombinerar nästan alltid suggestionsterapi med hypnoanalys för bästa resultat, genom att först upptäcka och ta itu med orsakerna bakom ett ihållande problem, innan jag suggererar bort det.

Ormfobi

Rökfri med hypnos

Viktkontroll

För aktuella priser, se prislistan i menyn.