TANKENS KRAFT

Vårt logiska tänkande hjälper oss att hantera vår vardag och att utvecklas som människor. Vi är alla beroende av våra logiska tankar. Men oftast uppfattar vi våra tankar som sanningar, vilket kan bli ett bekymmer för oss, då vi ju även styrs av ologiska tankar. De är oftast omedvetna och kan påverka oss på ett negativt sätt. Dessa tankar har ofta sitt ursprung i barndomen och var då rationella, men av gammal vana finns de kvar, fast nu grundar de sig på ett icke-rationellt tänkande. Smärtsamma upplevelser från barndomen kan göra att vi även i vuxen ålder blir sårbara för vissa händelser.

En människa tolkar det som händer henne på sitt eget personliga sätt och det som sker kan uppfattas positivt, negativt eller neutralt. Det är viktigt att förstå att våra tankar påverkar våra känslor. Kritiska tankar och missnöje påverkar oss negativt och får oss att må dåligt, både fysiskt och psykiskt. Våra tankar har synnerligen stor betydelse för vår hälsa och genom att förändra sitt tankemönster, kan man bli av med störande känslor, minska stressen och få ett bättre självförtroende och bättre självkänsla.

Dina tankar styr dina känslor och därmed också dina handlingar. När du börjar reflektera över dina tankar, kan du också lära dig att ta kommandot över dem. Genom att skapa nya, mer hjälpsamma tankar, så att kropp, tankar och känslor är i balans, skapas en inre harmoni. Du blir en lycklig människa med en god relation till dig själv och andra. I hypnoanalysen jobbar vi mycket med just att förändra tankemönster.