Att skapa kärleksfulla relationer

Genom den glädje och smärta som hör till samvaron med andra människor, gör vi framsteg i vår egen personliga utveckling. Relationer är fantastiska men ibland mödosamma möjligheter för oss att lära oss kärlek, respekt och medkänsla, istället för att leva med rädsla, själviskhet och fördömande.

De flesta av oss har eller har haft en eller flera konfliktfyllda relationer till andra människor där vi behöver lära oss att kommunicera på ett bättre sätt och är i behov av att förstå varandra på en djupare nivå. Kanske behöver man granska sina värderingar och prioriteringar för att lyckas förändra och förbättra sina relationer. Det gäller inte bara förhållandet till sin partner, utan till alla människor i sin närhet som till exempel, mamma, pappa, barn, granne, arbetskamrat och chef.

Den första du ska börja med är dig själv! Att förändra och förbättra dina relationer kommer inte att lyckas om du inte återskapar kontakten med dig själv först. Du måste återvinna din personliga kraft och befria dig från dina rädslor, så att du inte projicerar dina egna dolda känslor på någon annan eller tillskriver personer motiv och avsikter som de inte har. En sådan förvrängning av verkligheten skadar både dig själv och din omgivning och främjar inte kärleksfulla relationer.