Olika teorier

Det finns många olika teorier om tidigare liv. Här följer några:

  1. Vi lever många liv som alla bidrar till vår individuella mognad och utveckling och all kunskap från dessa tidigare liv lagras i en minnesbank i vårt undermedvetna.
  2. Vi är multidimensionella, att vi samtidigt lever alla dessa liv fast vi medvetet koncentrerar oss på det pågående. I så fall blir kunskapen tillgänglig först då vi tar kontakt med de andra dimensionerna där vi valt andra tider och miljöer för att lära oss vissa, speciella saker.
  3. Vårt eget undermedvetna bearbetar vår nuvarande situation, våra åsikter, alla händelser och människor omkring oss, och presenterar en bild som hjälper oss att se mera objektivt på helheten och på det viset vinna ökad förståelse. ”Reinkarnationsminnena” är i själva verket en intuitiv, kreativ tolkning av nuet.
  4. Vår egen individuella själ är en del av en mycket större, övergripande själ, en Översjäl. Miljontals människosjälar på jorden kan ingå i denna Översjäl. Det vi betraktar som information från tidigare liv är helt enkelt ett axplock ur de många mänskliga erfarenheter som samlats och förenats hos denna Översjäl.
  5. Det tidigare liv man finner vid en regression är symbolen för en längtan, en önskan eller till och med ett undermedvetet krav på handling.