Oro och ältande tankar

Många människor lider av mer eller mindre stark oro med grubblerier och ältande tankar som följd. Negativa tankar i sig är inte farliga, utan det är tiden du lägger ner på dessa som kan skapa stora problem för dig.

En del människor ältar frågeställningar, möten, problem osv. väldigt mycket och länge, ibland så mycket som flera timmar dagligen. Detta är väldigt energikrävande och förutom att du som oroar dig och ältar så mycket så klart mår känslomässigt dåligt, kan även dina relationer och skol-/arbetsuppgifter bli rejält lidande.

Min erfarenhet av klienter med stark oro är att sömnen också påverkas mycket negativt, vilket i sin tur leder till ännu mer oro och ältande. För lite och dålig sömn ger i sig också negativa konsekvenser som sämre kognitiv förmåga, mindre tålamod, sämre beslutsfattningsförmåga, viktuppgång osv.

I hypnoanalys jobbar vi parallellt med att hitta och bearbeta orsaker till din oro och med mentala övningar som du får lära dig för att kunna hantera och på sikt eliminera överdrivet ältande.