Pranayama

Din andning utgör förutsättningarna för varje upplevelse du har, från din första inandning vid födseln till din sista utandning när du lämnar livet. Andning är livet.

I yoga är andningen intimt förknippad med Prana som är den ursprungliga livskraften som råder över alla dina psykiska och fysiska funktioner. Ordet Prana är sanskrit och brukar översättas med livskraft, livsenergi eller ursprungsimpuls. Prana är universums livsenergi. I Kina kallas den Qi, som i Qigong och i Japan Ki, som i Reiki.

Genom yogans djupandningsövningar, så kallade pranayama, kan du lära dig att reglera din prana så att din kropp och ditt tänkande lugnas, balanseras, renas och vitaliseras.

Din andning binder samman många livsskikt – din omgivning, dina andningsorgan, ditt nervsystem, ditt tänkande sinne och varje cell i din kropp. Genom att reglera andningen stärker du ditt fysiska, känslomässiga och andliga välbefinnande. Yoga är nyckeln till ett friskt, energirikt liv.

För de flesta människor är andningen den enda av det autonoma nervsystemets funktioner de kan påverka. Det autonoma nervsystemet kontrollerar kroppsliga basfunktioner som du normalt inte har medveten förmåga att styra. Till dem hör bland andra hjärtrytmen, blodtrycket, temperaturregleringen och matsmältningen. Dessa fysiologiska processer fungerar av sig själva. De flesta människor vet inte hur de skulle göra för att påverka sitt blodtryck, förändra cirkulationen eller manipulera matsmältningsprocessen.

Men, studier av yogautövare har visat att människor genom träning kan lära sig att medvetet till exempel sänka sitt blodtryck, dämpa hjärtrytmen, minska syrekonsumtionen och sänka den hormonella stressnivån. Att lära sig påverka dessa vanligvis autonoma funktioner, kräver en annan typ av färdighet än att springa eller spela badminton, men med träning kan man så småningom lära sig behärska dem. Att lära sig kontrollera andningen är första steget.

Genom yogans andningsövningar, pranayama, kan du använda andningen för att påverka dina fysiska och mentala tillstånd.

I videon nedan guidar jag dig igenom djupandnings-tekniken Ujjay. Denna video är till för dig som är helt nybörjare på denna teknik och den passar även dig som redan är något bekant med den, men som vill lära dig tekniken grundligt.