Reiki-Masterutbildning

Denna utbildning ger dig mastergraden i Usuis system för naturlig healing, vilket innebär att du själv kommer att kunna hålla i utbildning från första graden till masterutbildningen. Du kommer att få förmågan att lära ut Reiki och att kunna överföra healingförmågan till andra människor.

Att bli Reiki-master kräver att du är väl förtrogen med Reiki och har praktiserat under en lång tid, så att du känner dig säker i ditt Reiki-utövande och är mogen att förmedla Reiki-förmågan vidare.

Att vara lärare i Reiki innebär ett stort ansvar och det är mycket av både teori och praktik att ta in, så jag har valt att lägga denna utbildning på 5 heldagar (08.30-17.00). Vi delar upp dessa dagar under en period av 2-3 månader.

Därutöver ger jag dig som master-lärling möjlighet att, helt gratis, delta på mina andra Reiki-utbildningar, för att du verkligen skall känna dig trygg i din nya roll som lärare. Dessutom finns jag här för fortsatt stöd under din resa som Reiki-Master.

Under denna utbildning kommer vi att repetera många meditationer och övningar från Reiki 1, 2 och 3A och både ge och få Reiki-behandlingar. Syftet med detta är att du själv ska kunna lära ut detta till andra, men räkna ändå med att även denna utbildning kommer att sätta igång dina egna inre processer för fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt helande.

Förkunskaper

Du skall ha gått Reiki 3A – avancerad utbildning. Om du inte har utbildat dig hos mig, behöver jag en kopia av ditt diplom och jag vill också ha ett samtal med dig innan kursstart.

Innan diplomering skall du lämna in 20 dokumenterade behandlingar på andra personer, 5 egenbehandlingar och 15 distans-behandlingar. Du får gärna börja dokumentera dina behandlingar innan kursstart. Jag har dokumentation för detta som du kan få om du vill och vi kan prata igenom det innan du börjar.

Detta ingår i kursen:

  • 5 kursdagar på 8,5 timmar vardera*
  • Kursmanualer Reiki 1, 2 och 3A (elektroniskt)
  • William Lee Rands kursmanual
  • Repetition av Reiki 1, 2 och 3A, med tillhörande meditationer och övningar
  • Instruktioner och praktik för initieringsprocedurerna för alla grader i Usuis System
  • Samtal om hur man uppträder som Reiki-master och hur man bemöter sina elever (bl.a. vårdande samtal och tystnadsplikt)
  • Samtal om att hitta sin egen stil som Reikimaster, hur man utformar sina kurser
  • Frukost och mellanmål
  • Diplom

Pris: 9500: – SEK/deltagare

*Vid privat undervisning, dvs. en enda deltagare, gäller samma pris, men vi drar ner på antal kurstimmar istället

Priset gäller till 2020-12-31