Rökfri med hypnos

Den medicinska terapi som hittills erbjudits i Sverige, baseras på nikotinersättning som t.ex. plåster, tuggummi och nässpray. För många rökare innebär dock en sådan behandling endast ett byte från en form av beroende till en annan. 

Många tror att det är försent att sluta röka när man blivit äldre, men så fort man slutar att röka och därmed slutar med nikotin, börjar kroppen att reparera skadorna. Detta börjar nästan omedelbart och återhämtningen fortsätter under flera år.

Hypnos är inte terapi i sig, utan är ett naturligt tillstånd av samtidig avslappnad kropp och koncentrerat sinne. När vi befinner oss i detta tillstånd är vårt undermedvetna mer mottagligt för suggestioner än i ett fullt medvetet tillstånd, vilket gör det till en mycket effektiv metod för rökavvänjning. Suggestionerna går direkt in i det undermedvetna, där det utan ansträngning blir till en föreställning som förändrar beteendet eller framkallar en viss effekt eller handling. En suggestion är den tekniska termen för en uppmaning till föreställning eller handling som godtas utan att något kritiskt tänkande kommer emellan.

Suggestionsterapi är alltså en effektiv behandlingsmetod för att övervinna rökning. Det gör dig fri från cigaretter och du kommer heller inte att ersätta cigaretterna med något annat medel eller beteende. Hypnos hjälper dig att minska abstinensbesvär och nervositet.

Oftast är dock inte suggestionsterapi tillräckligt och då använder jag hypnoanalys, som används för att uppenbara orsakerna till neurotiska eller psykiska problem. jag mixar dessa båda terapiformer för bästa resultat. Jag använder mig också av KBT-och NLP-tekniker.

Eftersom vi alla är unika, går det inte att säga exakt antal sessioner som behövs, men normalt räknar man med 3-6 ggr. Det kan dock bli fler gånger, beroende på om det kanske kommer upp annat under behandlingens gång, som är av betydelse för ditt välbefinnande. Självklart kan du avsluta behandlingen när du själv önskar.

För aktuella priser, se prislistan i menyn.

Nedan kan du lyssna på en hypnos-inspelning som syftar till att mentalt hjälpa dig att bli rökfri: