Sömnproblem

Det är alarmerande många människor som har börjat söka sig till hypnoanalys för sömnproblem. Det är verkligen oroande att så många faktiskt sover sämre och sämre med tanke på hur otroligt viktig sömnen ju faktiskt är för vårt välbefinnande, vår fysiska och mentala hälsa samt vår prestation i allmänhet.

En kvalificerad gissning är att en stor del av de ökande sömnbesvären beror på den växande känslan av stress i vårt samhälle och individens egen höga prestationsångest.

När jag har en klient som söker för sömnproblem, anser jag att det är nödvändigt att både bearbeta eventuella gamla traumatiska upplevelser och att jobba med klientens nuvarande status gällande stress, oro, ångest, depression, relationer, kvällsrutiner och matvanor. Sömnproblem är komplext och det kan vara många komponenter som är avgörande för att uppnå god sömn.