SORG

Sorg är som ett sår som måste skötas om för att läka. Att bearbeta och avsluta sörjandet innebär att öppet och uppriktigt ta itu med sina känslor. Genom att uttrycka och erkänna sina känslor, skingrar man sorgen och kan därmed acceptera och gå vidare.

När en älskad dör, brukar man först ha svårt att förstå att det verkligen har hänt, man hamnar i ett chocktillstånd. Sorgen blir särskilt stark när någon dör hastigt eller begår självmord. Så här i första fasen av sorg, drabbas den efterlevande ofta av starka skuldkänslor, mardrömmar, aggressivitet och trötthet. En person i detta skede behöver omvårdnad och beskydd av människor som respekterar personens känslor och accepterar beteendet.

Så småningom kan den sörjande inte längre förneka dödsfallet och börjar gradvis inse den svåra situationen och försöker finna mening i det inträffade. Häftiga känsloutbrott och svår ångest kan växla med ett starkt beroende av andra.

Den akuta sorgen övergår till en bearbetningsfas som brukar pågå under ett halvt till ett år. Om den sörjande kunnat gå igenom påfrestningarna och bearbetat dem på rätt sätt, kan denne åter börja intressera sig för omvärlden och återuppta sina gamla aktiviteter. Den sanna bilden av verkligheten blir tydligare och individen börjar långsamt blicka framåt och livsglädjen återvänder.

När man har sorg, är det viktigt att ha människor omkring sig, som man får bearbeta sina känslor och tankar med. Men tyvärr är det ofta så att den sörjandes nära och kära förväntar sig att allt skall återgå till det normala kanske redan efter ett halvår. Detta gör bara att den sörjande känner skuld och förvirring och blir alltmer isolerad, då sorgen kanske håller i sig lika starkt eller rentav fördjupas.

Många människor har väldigt svårt att hantera andras sorg, vilket gör att de undviker ämnet eller till och med undviker den sörjande helt. Telefonen slutar ringa och besöken uteblir.

I sådana lägen kan det vara bra att träffa en terapeut som hjälper dig att bearbeta och slutligen acceptera sorgen. I hypnoanalys jobbar du och jag tillsammans med dina känslor och tankar och behandlingen går ut på att mobilisera dina egna läkningsresurser som hjälper dig att komma ur den förlamande sorgen.

För aktuella priser, se prislistan i menyn.