Yoga Nidra

På sanskrit betyder nidra sömn och yoga nidra kallas ofta den sömnlösa sömnen då vi tas in i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn där kroppen går in i en djup form av avslappning. Tillståndet kallas hypnogogiskt tillstånd, eller alfa-theta-tillstånd.

Förutom att minska stress, upplever många att Yoga Nidra förbättrar sömnen då tekniken hjälper till att släppa på både kroppsliga och psykiska spänningar. Yoga Nidra är återhämtande för både kropp och själ och bidrar till en bättre koncentrationsförmåga.

Fördelar med guidad Yoga Nidra är bland annat:

  • Sänker blodtrycket
  • Ökar kreativiteten
  • Minskar PTSD
  • Stärkt immunförsvar
  • Sänker kolesterolnivåerna
  • Fyller på livsenergi
  • Balanserar nervsystemet

Nedan kan du lyssna på Yoga Nidra, en 20 minuter vägledd meditation.